Suomalaisen rakkausyhteisön perustaminen Sammattiin on peruutettu omistajan vetäytymisen vuoksi.

Yhteisön perustamista jonnekkin muualle Suomessa jatketaan heti kun oikeat ihmiset kokevat ajatuksen tärkeäksi ja ilmaantuvat paikalle. Oletko kiinnostunut yhteisöelämästä ja henkisistä arvoista? Ota yhteyttä: info@jonitoyryla.eu.

(Sulje napsauttamalla)

Lönnrot-yhteisö

Suomalainen ystävyyteen ja rakkaudellisuuteen suuntautunut yhteisö.

Yhteisön ydin on ystävyyden ja rakkaudellisuuden kehittäminen itsessään.

Tämän ajatuksen taustalla on Joni Töyrylän filosofia rakkaudesta. Kaikki aine universumissa on energiaa. Tämä energia on ollut maailmankaikkeuden alkuhetkestä saakka ja muodostunut matemaattisten sääntöjen mukaan materiaksi. Osa materiasta on sellaista josta käytämme nimeä elollinen, myös me ihmiset itse. Tätä energiaa on niin valtava määrä, että voimme ajatella että energia on korkeamman voiman, Jumalan, luomaa. Energia on Jumalan rakkautta. Se on voima joka on ja josta erilaiset muodot koostuvat. Energia virtaa myös elävien olentojen sisällä, myös ihmisen sisällä ja ihmisten välillä. Tätä ei aineellista energiaa kutsutaan itämaissa Kundaliini eli alkuenergiaksi. Erilaisilla tekniikoilla alkuenergiaa voidaan aktivoida ja liikuttaa. Erityisen vahvasti alkuenergiaa vapautuu vapautuneessa, turvallisessa, rakkaudellisessa seksuaalisessa hetkessä yksin tai kumppanin kanssa.

Tähän energiaan eli kaikkeen mitä on, voi suhtautua ystävyydellä tai jotenkin toisin, josta käytetään nimeä "epäystävällisyys". Ystävyys on suhtautumistapa jossa energiaa kunnioitetaan ja arvostetaan. Ihminen ilman ystävyyttä elää pimeydessä ilman rakkautta koska ei ymmärrä että rakkaus on kaikkialla. Oikea ystävyys on valoa joka paljastaa elämän todellisen luonteen, sen ihanuuden ja rakkaudellisuuden. Meditatiivisilla harjoituksilla, omassa rauhassa, samanhenkisten ystävien kesken voi etsiä omaa tapaansa kunnioittaa kaikkea mikä on. Yhteisössä jokaista kunnioitetaan sellaisena kuin on ja jokainen etsii omaa tapaansa olla olemassa, ystävyyden ja rakkaudellisuuden kautta.

Suomalaisten heimojen ymmärrys energiasta ja seksuaalienergiasta on mahdollisesti ollut menneisyydessä huomattavasti laajempaa kuin nykyisessä materialistisessa kulutuskulttuurissa. Tästä kertovat vanhat suomalaiset seksuaaliset loitsut sekä mm. Kantelettaresta poistetut runot. Kunnioitamme ja arvostamme menneisyyttämme ja haluamme löytää solumuististamme vanhaa suomalaista kiireetöntä ja seksuaalisuuteen luonnollisesti suhtautuvaa elämäntapaa. Ne yhteisön jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita seksuaalienergiasta voivat yhdessä rakentaa ajatuksia joissa yhdistetään suomalaisuutta, Tantraa, Taolaista- seksuaalifilosofiaa ja Kama Sutran ajatuksia.

Henkiseen kasvuun liittyy joissakin ajatuksissa materiasta ja rahasta luopuminen ja joissain ajatuksissa niiden kerääminen ja hyväksyminen. Ystävyyteen ja rakkaudellisuuteen perustuvassa elämäntavassa on tärkeää ymmärtää että nykyinen taloudellinen järjestelmä perustuu seikkoihin jotka ovat häikäilemättömällä ja raa'alla tavalla totaalista epäarvoisuutta luovia. Varallisuus kasautuu vain muutamien ihmisten kohdalle, meidän näkökulmastamme usein rikollisin menetelmin. Vastaavasti, ihmisen luontainen alkukantainen ja takapajuinen ahneus, kateus ja oman edun tavoittelu aiheuttavat maailmanlaajuisia ongelmia mm. väestöräjähdys, valtamerien saastuminen ja lajien sukupuutot. Tulevaisuudessa, kun maailmanlaajuinen rahajärjestelmä toimii oikein, automaatio palvelee ihmisiä, ihmiset kunnioittavat maata, vettä ja elämää ympärillään, tarvitaan uusia ajatuksia ja toimintaa sille valtavalle määrälle vapaa-aikaa joka syntyy kun ihmisen työtä tarvitaan yhä vähemmän. Tämä tekeminen on oman sekä muiden henkisyyden ja seksuaalisuuden löytämistä, ymmärtämistä, kunnoittamista ja arvostamista eli elämäntapa joka perustuu ystävyyteen.